۳۴۲۵۹۶۴۰ -۰۲۶

    ۰۹۳۳۳۲۰۰۱۸۰

       کرج-فلکه اول گوهردشت، برج نیکا مال، طبقه ۶ ، واحد ۸

    شبکه های اجتماعی